google-site-verification: google1abb74bc0a38e724.html mrm darlowo Ad. 2 - MRM DARŁOWO

MRM DARŁOWO

Idź do spisu treści

Menu główne

Ad. 2

Archiwum > Zrealizowane Działania

TREŚĆ LISTU

W związku z pozostającą przez wiele lat w planach budową Centrum Kultury w Darłowie Młodzieżowa Rada Miasta Darłowo chciałaby wyrazić troskę o tę sytuację i przedstawić swoje stanowisko na ten temat.

Powstanie nowoczesnego Centrum Kultury wydaje się obecnie mało realne z powodu panującego kryzysu, który dotknął również nasze miasto. Ostatnia propozycja Urzędu Miasta to przystosowanie części budynku Miejskiego Gimnazjum na potrzeby DOK. Według miejskiego budżetu w 2011 roku (według druku nr 1, w dziale 801 i 921 w materiałach dostarczonych na IV sesję Rady Miejskiej- 28.12.2010r.) modernizacja skrzydła gimnazjum miałaby kosztować 200 tys. zł. W tym samym budżecie ujęte są wydatki w kwocie 150 tys. na opracowanie dokumentacji technicznej budowy Centrum Kultury. Na dzień dzisiejszy nie zostały podjęte w tym zakresie żadne działania. Nieznane są szerszemu odbiorcy decyzje dotyczący budowy Centrum, ani modernizacji skrzydła gimnazjum.

MRM Darłowo jednoznacznie opowiada się za stworzeniem nowego Centrum Kultury. Przebudowa skrzydła jest jednak potrzebna, by tam swoją siedzibę miał DOK do czasu wybudowania Centrum, aczkolwiek uważamy, że zaplanowana kwota 200 tys. jest zbyt wysoka, jeżeli w planach- nawet dalekosiężnych, miasto ma chęć i wolę stworzyć Centrum Kultury od podstaw. Czasowa adaptacja skrzydła gimnazjum jest potrzebna od zaraz. Warunki, w których nie tylko młodzież stara się rozwijać swoje pasje, nie są satysfakcjonujące i odbiegają od standardów istniejących w placówkach publicznych. Nie można zachęcić ludzi do uczestniczenia w życiu kulturalnym Darłowa, gdy muszą oni najpierw zmierzyć się z bazą lokalową, która na chwile obecną nie zachęca swoją estetyką potencjalnego artysty, lub po prostu osoby korzystającej z usług Darłowskiego Ośrodka Kultury. Naszym zdaniem należy przeprowadzić tam podstawowe zabiegi podnoszące standard nie czekając, aż zajmą się tym pasjonaci korzystający z tego przybytku i liczyć, że problem sam się rozwiąże, dzięki zaangażowaniu kilku zapaleńców planujących przeprowadzić drobne zmiany własnym kosztem i operatywnością.

Pozostała odpowiedź na pytanie, "dlaczego warto wybudować Centrum Kultury, skoro wystarczy przerobić skrzydło gimnazjum i będzie można uznać to za dom kultury?". My uważamy jednak i nie jesteśmy odosobnieni w tym zdaniu, że nowa inicjatywa będzie początkiem "nowego rozdania" w darłowskiej kulturze. Od lat borykamy się z tym kłopotem i rozwiązania zawsze wydają się być jedynie czasowe i chwilowe. Była siedziba DOK okazała się niezdolna do pełnienia roli instytucji kultury. Od czasu rezygnacji z użytkowania starego ośrodka darłowska kultura nie ma się gdzie podziać. Kino "Bajka" nie jest w stanie całkowicie zaspokoić potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Buduje się stadion, mnożą się orliki, niedługo rusza budowa hali sportowej, której budowa ma pochłonąć około 15 milionów. Większość pieniędzy wydaje się na sport, a kultura wydaje się być niechcianym dzieckiem. Nie wszyscy interesują się sportem, a postawienie na różnorodność byłoby właściwym krokiem. Kultura, podobnie jak sport kształtuje charakter i osobowość. Darłowo ma niebywałą okazję do stania się miejscem, gdzie każdy bez względu na wygląd, sprawność fizyczną i pochodzenie, będzie mogło osiągać sukcesy, lub po prostu aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Poprzez dawanie wszystkim szansy realizowania się, buduje się świadome i obywatelskie społeczeństwo. Budowa Centrum Kultury pozwoli stworzyć nową, jakość, a jednocześnie wzmocni rolę kultury w mieście, wyrównując dysproporcję między wydatkami na sport, a kulturą. W przytaczanym wcześnie budżecie miasta na rok 2011, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydanie 1.250.694 Zł, a na kulturę fizyczną i sport zarezerwowano sumę 4.220.920 Zł. Niepokojącą różnicę widać gołym okiem.
Młodzieżowa Rada Miasta widzi Centrum Kultury, jako miejsce spotkań ludzi. Nie tylko młodzieży, ale wszystkich obywateli naszego miasta. W nim mogłyby mieć swoją siedzibę organizacje NGO, tworząc swego rodzaju Centrum Aktywności Lokalnej przy CK. Większość biur organizacji jest rozproszona po całym Darłowie. Zgromadzenie ich w jednym miejscu, ułatwiłoby przepływ pomysłów i projektów oraz poprawiło współpracę między nimi.

Centrum powinno przetrwać lata i dekady, więc należy przygotować się do tej inwestycji należycie. Wiemy, że miasto chce zbudować tę kulturalną placówkę, ale argumentem przeważającym odkładanie decyzji budowy są aspekty finansowe. W niedawnej rozmowie z Panem usłyszeliśmy, że na infrastrukturę sportową wydawane jest więcej pieniędzy niż na kulturę, ponieważ akurat nadarzyła się wyjątkowa okazja, która pozwala na realizację budowy boisk. W dziale "kultura" według Urzędu Miejskiego takich specjalnych okazji nie ma, więc również nie znaleziono pieniędzy na budowę Centrum. Poczyniliśmy pewne kroki sprawdzające tę teorię. Okazuje się, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- Infrastruktura i Środowisko, XI Priorytet "Kultura i dziedzictwo kulturowe" Działanie 11.2 Rozdzieliło pieniądze dla 56 inwestycji na terenie całej Polski! Konkursy ministerstwa są ogłaszane rokrocznie. Każda inwestycja dostaje około połowy zwrotów kosztów. Do tego można również dorzucić program wieloletni "Kultura +", który niedawno wszedł w życie. Program ten składa się z dwóch priorytetów: pierwszy wspiera budowę bibliotek, a drugi digitalizacje w kulturze. Część pieniędzy na budowę Centrum Kultury, można by pozyskać właśnie z programu "Kultura +". Warto również obserwować Regionalny Program Województwa Zachodniopomorskiego, oś priorytetowa VI, Działanie 6.3 "Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego". Radzimy trzymać rękę na pulsie.

W tym może pomóc program Narodowego Centrum Kultury- "Dom Kultury +", dzięki któremu kadra Darłowskiego Ośrodka Kultury może powiększać wiedzę, dzielić się doświadczeniami, uczestniczyć w szkoleniach, a przy okazji zacząć się promować. Dziwi nas to, że DOK jeszcze w tej inicjatywie nie uczestniczy. We wrześniu 2010r. zakwalifikowało się do programu 50 domów kultury z całej Polski, w tym 7 z województwa zachodniopomorskiego. Z pewnością zakwalifikowanie się do tego programu pomogłoby Darłowu stworzyć Centrum Kultury i ciągle poprawiać, jakość usług DOK.

W naszych poszukiwaniach na trudne odpowiedzi, napisaliśmy list do pana Wiesława Dąbrowskiego, konsultanta Narodowego Centrum Kultury ds. działalności centrum kultury w sytuacji braku bazy lokalowej. Twierdzi on, że zbudowanie Centrum Kultury jest całkowicie możliwe, o ile tylko samorząd wykaże inicjatywę i wytrwałość w dążeniu do celu. Podaje, że zwykle potrzeba 30-50 % wkładu własnego. W Wasilkowie (woj. podlaskie), gdzie działa pan Dąbrowski wykonano szacunki, według których całkiem nowy dom kultury kosztowałby ich około 2,5 mln w wariancie minimalnym do 4,5 miliona w wariancie maksymalnym. Gdyby taka kwota mogłaby się przełożyć na warunki darłowskie to oznaczałoby to, że Centrum Kultury da się zbudować!

Mając szacunek dla Pańskich dotychczasowych dokonań w naszym mieście, przedstawiliśmy Panu nasz punkt widzenia dotyczący budowy Centrum Kultury. Mamy nadzieję, że nasz pismo przeczytał Pan z uwagą i w miarę możliwości budżetu oraz chęci, marzenia mieszkańców Darłowa zostaną w niedalekiej przyszłości zrealizowane. Liczymy, że prace nad projektem i wkopanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum odbędą się w tej kadencji Pańskiego urzędowania. Jako Młodzieżowa Rada Miasta dołożymy wszelkich starań i w miarę możliwości udzielmy pomocy w realizacji tworzenia Centrum Kultury? •••••••••••

Z poważaniem MRM


 
Autor : MRM D
Autor : MRM Darłowa
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego