google-site-verification: google1abb74bc0a38e724.html mrm darlowo Ankieta - MRM DARŁOWO

MRM DARŁOWO

Idź do spisu treści

Menu główne

Ankieta

IV Kadencja MRM

Przedstawiamy ankietę przeprowadzoną w 2 darłowskich szkołach gimnazjalnych i 2 ponadgimnazjalnych. Na wykresach przedstawiono dane zbiorcze dla każdego typu szkoły. Wyniki ankiet w poszczególnych szkołach można sprawdzić w plikach PDF umieszczonych poniżej.

ANKIETA PRZEPROWADZONA PRZEZ MRM DARŁOWA
DOTYCZĄCA ZAJĘĆ SPORTOWYCH I

KULTURALNO - OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA


ZESTAWIENIE ZBIORCZE SZKÓŁ

ZESTAWIENIE ZBIORCZE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

ZESTAWIENIE ZBIORCZE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OPRACOWANIE

Młodzieżowa Rada Miasta  przeprowadziła ankietę wśród uczniów 2 darłowskich szkół gimnazjalnych i 2 ponadgimnazjalnych. Podstawowym celem przeprowadzonego badania było poznanie oczekiwań młodzieży dotyczących życia kulturalnego i sportowego. Badanie zostało zaprojektowane w postaci ankiety uzupełnianej samodzielnie.
Główny zatem cel był raczej poznawczy, który umożliwiłby pokazanie oczekiwań i pragnień młodzieży dotyczących jej rozwoju zarówno intelektualnego jak i sprawności fizycznej.
Spośród 327 adresatów badania ankietowego liczniejszą grupę stanowili mężczyźni -54%, kobiety zaś w 46%. Ankieta składa się z sześciu zamkniętych pytań. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi przedstawiono poniższe wyniki, zachowując kolejność zadanych pytań i uzyskanych odpowiedzi.
Łącznie 38% respondentów odpowiedziało, że nie uczestniczyło w żadnym wydarzeniu na terenie miasta. Spowodowane było to w 27% brakiem czasu, w 21% brakiem ochoty.  52% ankietowanych stwierdziło, że oferta jest dla nich mało atrakcyjna. Być może nie odpowiada to ich zainteresowaniom.  
Uczestnictwo w kulturze pozwala na scharakteryzowanie sześciu najpopularniejszych typów zajęć z punku widzenia darłowskiej młodzieży. Najbardziej pożądane są
zajęcia kulinarne. Zainteresowania i potrzeby względem takich zajęć zbiegają się z pewnością z popularyzacją programów w telewizji -ilość programów o gotowaniu, propagowanie zdrowego trybu życia oraz inspirowanie się zagranicznymi szkołami, gdzie na co dzień prowadzone są zajęcia kulinarne, kształtują postawę wśród młodych ludzi i zachęcają do samodzielnego eksperymentowania w kuchni.
Istotnym jest, że duża ilość młodzieży wybrałaby
koncerty muzyczne. Warto podkreślić, że nasza miejscowość zaprasza młodzież na koncerty jazzowe lub reggae. Warto było by jednak otworzyć się na inny rodzaj muzyki, zaproponować szerszą gamę rodzajów muzycznych typu pop, hip hop bądź pokazy lokalnych artystów grających na instrumentach.
Następnym działaniem zaproponowanym przez uczniów są
spotkania z ciekawymi ludźmi. Wielu ankietowanych chętnie wzięłoby udział w warsztatach prowadzonych przez aktorów, muzyków, utalentowanych bądź  znanych ze swojej działalności mieszkańców naszego miasta. Takie spotkania mogłyby być dla nas „żywą nauką historii” lub zainspirować nas do odkrywania własnych talentów, a takowe drzemią wśród nas. Należałoby tutaj podać przykład coraz większego udziału w zajęciach teatralnych i poetyckich, aczkolwiek zajęcia tego typu będą miały raczej ograniczony zasięg odbiorców.  
Ankietowani wykazali duże zainteresowanie
tańcem towarzyskim. W dzisiejszych czasach młodzi ludzie są narażeni na duży stres. Dzięki takim zajęciom można skutecznie zniwelować napięcie, gdyż w trakcie tańca wydzielany jest hormon szczęścia –endorfina. Dodaje pewności siebie oraz rozwija nasze ciało. W mieście działają grupy tańca hip-hopu itp. jednakże marzenia o poznaniu kultury, zwyczajów i możliwość ukazania tego w tańcu choćby takim jak tango znajdują w naszym mieście wielu zwolenników.

Uczestnictwo w sporcie pozwala na scharakteryzowanie pięciu najpopularniejszych typów zajęć. Największą popularnością cieszy się wśród ankietowanych
turystyka rowerowa i piesza. Młodzież w naszym regionie z wielką chęcią uczestniczyłaby w tego typu zajęciach w celu poznawania naszego miasta i okolic oraz rozwijania własnego ciała poprzez sport. Na co dzień  widoczny jest wpływ turystyki, z którą młodzież obcuje od wczesnej wiosny do późnego lata , kiedy to wielu turystów spędza czas aktywnie: biegając, jeżdżąc na rowerze, pływając i to niezależnie od wieku, kondycji i zdrowia.
Uczniowie na drugim miejscu wybrali
bilard, który jest w naszym mieście dostępny w kilku miejscach. Bilard jest bardzo popularny za granicą, gdzie gra prawie każda młoda i starsza osoba. Jest to wspaniała rozrywka dla wielu osób, która rozwija logiczne myślenie i daje wiele zabawy. Warto zwrócić uwagę na to, że być może koszty gry w bilard są zbyt wysokie dla uczniów i przez to staje się to dla nich niedostępne.
Trzecie miejsce przypadło kręglom, które w naszym mieście dostępne są jedynie w dwóch miejscach. Ankietowani odpowiedzieli, że tak jak bilard, są one zbyt drogie w porównaniu do innych miast.
Następną potrzebną formą spędzania wolnego czasu poprzez wysiłek fizyczny ankietowani płci  żeńskiej uznali
zumbę, a płci męskiej survival.  Zumba to połączenie tańca i aerobiku. Jest bardzo popularna za granicą i coraz bardziej w naszym kraju. Jest to świetna forma rozrywki, wypełnienia wolnego czasu i wytwarza w nas wiele pozytywnej energii. Niestety jest bardzo droga i wiele osób nie ma niestety pieniędzy na tą formę aktywności. Survival od dawna propagowany jest w mediach, na młodych ludziach wywiera on duże wrażenie a przede wszystkim kształtuje refleks, zwinność , umiejętność przetrwania w ekstremalnych warunkach. Młody wiek lubi takie wyzwania!
Siatkówka jest następnym wyborem ankietowanych. Mimo iż jest ogólnie dostępna, młodzież pragnie większej ilości zajęć i utworzenia SKS.
Promocja kultury, wydarzeń kulturalnych oraz sportowych jest bardzo ważna. Działania promocyjne są  źródłem wiedzy o przedsięwzięciach organizowanych w naszym mieście.


Wyniki kolejnego
– piątego pytania informują, że badani (42%)  najczęściej uzyskują informacje o ciekawych zajęciach i wydarzeniach z  życia naszego miasta od sąsiadów, znajomych albo od członków rodziny. Ważne źródło informacji stanowią ogłoszenia w szkole. Niespełna 19% ankietowanych dowiaduje się o imprezach z plakatów oraz afiszy na ulicach. Może zaskakiwać to,  że zaledwie 15% młodych ludzi znajduje informacje w Internecie, ale jak można przypuszczać źródło to będzie odgrywało coraz większe znaczenie. Podkreślić należy bardzo zróżnicowane formy pozyskiwania informacji o zajęciach organizowanych w naszym mieście, bowiem oznacza to konieczność  prowadzenia kampanii promocyjnych, stron internetowych naszego miasta, gdzie znajdują się wszystkie przydatne informacje (www.darlowo.info, www.darlowo.pl, oraz www.dokdarlowo.pl). Nieliczni ankietowani traktują je jako źródło informacji, należałoby te strony dodatkowo rozpropagować.

Ostatnie pytanie dotyczyło ilości czasu, którą młodzież jest w stanie poświęcić w tygodniu na zajęcia sprawiające przyjemność i rozwijające zainteresowania.  41% badanych odpowiedziało, że 3-4 godziny. Aż 114 ankietowanych odpowiedział
o, że poświęci na takie zajęcia  od 1 do 2 godzin.

Z całą pewnością najczęściej wybieraną formą rozrywki jest surfowanie w Internecie. Młodzież po powrocie do domu zasiada przed komputerem lub telewizorem. W dzisiejszych czasach młodzieży najczęściej brak pasji i zainteresowań, co z pewnością należy wiązać z sytuacją ogólnopolską małych miast . Brakuje również miejsca, w którym mogłaby się spotkać i rozwijać intelektualnie.  Młodzieżowa Rada Miasta proponowała powstanie Centrum Młodzieżowego w domu kultury.  Młodzi ludzie w naszym mieście często nudzą się, nie widzą możliwości spędzenia atrakcyjnie czasu. Wybierają formę na świeżym powietrzu niejednokrotnie „przysparzając pracy Straży Miejskiej” spożywając alkohol w miejscach publicznych, pozostawiając butelki i śmieci.  
Chcielibyśmy, by młodzież miała wpływ na proces kształtowania kultury w naszym mieście za pośrednictwem np. samorządu szkolnego czy MRMD a zajęcia w ramach kół zainteresowań mogły odbywać się również w szkołach.
Sugestie i odpowiedzi uzyskane od ankietowanych są bardzo przydatnym narzędziem pozwalającym na stałe doskonalenie jakości zajęć i imprez organizowanych w naszym mieście. Niewątpliwie bariera finansowa jest przeszkodą  w spełnieniu oczekiwań młodych ludzi, tj. organizacja koncertów muzycznych, pokazów tanecznych czy filmowych. W miarę możliwości i chęci należy próbować  ją pokonać, aby młodzież mogła uczestniczyć w życiu kulturalnym.  Kultura wymaga nakładów finansowych i nie oczekuje zysków, przyniesie korzyści materialne , które zaowocują w przyszłości, gdy młodzi ludzie - pełni optymizmu, zadowoleni ze swej młodości - wejdą w okres dorosłości i odpłacą zdobytą wiedzą i wykształceniem, dzieląc się własnym zapałem do pracy na rzecz miasta i ludzi w nim mieszkających. I o takiej wartości dodanej należy dziś pamiętać, czego życzymy sobie jak i naszym włodarzom miasta, którzy podkreślają, że dobro młodzieży leży im na sercu.


Autor : MRM D
Autor : MRM Darłowa
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego