google-site-verification: google1abb74bc0a38e724.html mrm darlowo Ad. 7 - MRM DARŁOWO

MRM DARŁOWO

Idź do spisu treści

Menu główne

Ad. 7

Archiwum > Zrealizowane Działania

Skierowaliśmy listy z prośbą o nawiązanie kontaktu i ew. współpracy do 4 posłów i 3 europosłów z regionu zachodniopomorskiego. Przykładowy list poniżej:

Szanowny Panie Europośle,
w imieniu Młodzieżowej Rady Miasta Darłowo chcemy  pogratulować Panu wielkiego zaangażowania  w sprawy polskie i europejskie na forum Europarlamentu. Chcielibyśmy  również zaprosić Pana do współpracy z naszą organizacją.
    Młodzieżowa Rada Miasta Darłowo powstała w 2006 roku dzięki inicjatywie pani  Bogusławy Mądrzak - obecnie opiekuna MRM Darłowo z ramienia Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie oraz aprobacie Burmistrza Miasta Darłowo - pana Arkadiusza Klimowicza. Dzięki temu okoliczna młodzież otrzymała możliwość realnego wpływu na sprawy miasta.
Statut naszej organizacji został zatwierdzony przed Radę Miasta Darłowo 30 maja 2006 roku.  Pierwsze uroczyste posiedzenie MRM odbyło się 12 grudnia 2006 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta  Darłowo, z udziałem miejscowych władz.
Od tego czasu młodzi ludzie uczestniczą w wielu akcjach mających na celu rozwój oświaty i kultury w okolicy, szerzeniu świadomości obywatelskiej oraz aktywnie biorą udział w życiu politycznym naszego miasta. Przez kolejne lata członkowie MRM brali udział w projektach w ramach inicjatyw programów "Młodzież w działaniu" oraz "Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce", których zadaniem było szerzenie świadomości obywatelskiej. W 2010 roku na terenie Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie zostały zorganizowane  Młodzieżowe Wybory Prezydenckie 2010, które miały na celu wyrobienie nawyku udziału w wyborach u młodych ludzi. W tym samym roku zorganizowaliśmy i opracowaliśmy ankietę wśród mieszkańców Darłowa na temat najważniejszych problemów miasta. W grudniu 2010 roku członkowie Młodzieżowej Rady miasta Darłowo brali udział w akcji "Maraton pisania listów" organizacji Amnesty International. W marcu 2011 MRM wzięliśmy udział w akcji organizacji VIVA, której zadaniem było zebranie odpowiedniej ilości podpisów pod projektem "Ustawy o ochronie zwierząt". W czerwcu bieżącego roku zorganizowaliśmy trzecią z kolei debatę z Burmistrzem Miasta- panem Arkadiuszem Klimowiczem, w celu przedyskutowania sposobów rozwiązania zauważonych przez nas problemów w życiu kulturalnym miasta i ewentualnej pomocy ze strony młodych obywateli .
30 września w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie zostały zorganizowane  Młodzieżowe Wybory Parlamentarne 2011. Obecnie członkowie MRM biorą udział w konkursie "Twój parlament w Unii Europejskiej", zwiększają swoją działalność w zakresie pomocy zwierzętom bezdomnym i ich adopcji (wśród nas jest inspektor ochrony praw zwierząt), pomagają wolontariuszom a jednocześnie są członkami Darłowskiego Centrum Wolontariatu oraz pracują nad programem kulturalnym dla ludzi poetycko uzdolnionych (przede wszystkim młodzieży).
  Do tej pory zajmowaliśmy się głównie sprawami naszej małej ojczyzny, ale wiele problemów wiąże się z problemami ogólnopolskimi, również pomoc Unii Europejskiej ma na życie naszego społeczeństwa duży wpływ. Pragnęlibyśmy, aby nasze słowa skierowane do Pana znalazły Pańskie zainteresowanie i zaowocowały być może przyszłą  współpracą, która polegałaby na wymianie informacji np. na temat pracy w parlamencie, funkcjonowania struktur państwowych, pomoc w szukaniu i wykorzystaniu środków unijnych na terenach słabych ekonomicznie ( a do takich zaliczane jest Darłowo). Pewne sukcesy mamy już na koncie, albowiem opracowaliśmy strategię utworzenia Centrum Kultury w Darłowie, którą przekazaliśmy na ręce Burmistrza Miasta Darłowo) jak również korelacji pomiędzy Parlamentem Polskim i Europejskim.
Liczymy, że jako Europoseł naszego regionu, któremu sprawy przez nas przedstawione są bliskie, zechce Pan wymienić z nami poglądy na nurtujące nas tematy i nauczyć nas  - młodych obywateli Polski i Europy -  postawy równie aktywnej jak Pańska. Gratulujemy Panu zaangażowania i pasji , z jaką wykonuje Pań swoje wobec nas wszystkich posłannictwo.
Młodzieżowa Rada Miasta Darłowo ma nadzieję na pozytywne rozpatrzenie przez Pana naszej propozycji.
                                                                            Łączymy wyrazy szacunku

                Przewodniczący MRM Darłowo         Łukasz Radziński    
                Członkinie MRM:      Aleksandra Budzyńska i Karolina Wątek   
Autor : MRM D
Autor : MRM Darłowa
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego