google-site-verification: google1abb74bc0a38e724.html mrm darlowo Cele działania - MRM DARŁOWO

MRM DARŁOWO

Idź do spisu treści

Menu główne

Cele działania

Podstawy działania

Młodzieżowa Rada Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta Darłowa jest to organizacją działającą przy Urzędzie Miasta, której kadencja trwa 2 lata. Rada jest reprezentacją szkół ponadpodstawowych naszego miasta. Działalność w MRMD jest społeczna, a liczbę radnych i sposób ich wyboru określa ordynacja wyborcza.


Celem działania Młodzieżowej Rady jest:

 • rozwijanie Idei Samorządności wśród młodzieży,

 • kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,

 • reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji rządowych i samorządowych,

 • działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia,

 • promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej,

 • kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych,

 • czynny udział młodzieży w walce o ochronę środowiska naturalnego,

 • działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych i twórczych,

 • poznawanie historii i kultury państw europejskich.


Młodzieżowa Rada realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście, a w szczególności w zakresie    nauki, kultury i sportu,

 • śledzenie projektów uchwał Rady Miasta Darłowa regulujących sprawy mające wpływ na      warunki rozwoju młodego pokolenia, dotyczące nauki, kultury,

 • sportu i ochrony środowiska,

 • uczestnictwo przedstawicieli Młodzieżowej Rady w posiedzeniach komisji Rady Miasta Darłowa,           na których omawiane są sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodzieży w zakresie

 • nauki, kultury, sportu i ochrony środowiska,

 • udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw ucznia,

 • organizowanie imprez i spotkań młodzieżowych propagujących cele Młodzieżowej Rady,

 • prowadzenie działalności informacyjno - doradczej,

 • organizowanie szkoleń dla młodzieży mających na celu propagowanie idei samorządności,

 • współpracę z samorządami uczniowskimi szkól ponadpodstawowych,

 • organizowanie przez ludzi młodych pomocy charytatywnej,

 • współpracę z krajowymi organizacjami młodzieżowymi.
 
Autor : MRM D
Autor : MRM Darłowa
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego